Welkom bij de Zonnewijzerkring


De oudste gedateerde zonnewijzer van Nederland uit 1463 aan de Jacobikerk in Utrecht.
* Benieuwd naar het nieuwe Zonnewijzerboek ?

De Zonnewijzerkring is een landelijke vereniging waarin iedereen met belangstelling voor zonnewijzers en verwante instrumenten van harte welkom is.

De vereniging bevordert het ontwikkelen en delen van kennis over de werking en het ontwerpen van zonnewijzers (zonnewijzerkunde). Wij doen dit o.a. door middel van het uitgeven van boeken en van het tijdschrift Zon & Tijd, het houden van bijeenkomsten en excursies en het geven van een cursus Zonnewijzerkunde. Daarnaast registreren we bijzondere zonnewijzers in Nederland, zowel historische als nieuwe. Ook voor deskundig advies bij restauratie of ontwerp kunt u bij de Zonnewijzerkring terecht.

Zonnewijzerkunde

Al zolang de mensheid op aarde rondloopt wordt haar levensritme bepaald door de beweging van de zon langs de hemel. De zonnewijzerkunde of gnomonica heeft wortels in het verre verleden en heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een vakgebied met vele aspecten.

Hieronder valt de geschiedenis van de tijdmeting in verschillende culturen. Die beïnvloedde de historische ontwikkeling van de zonnewijzerkunde, wat geleid heeft tot allerlei principes om met zonnewijzers de tijd te meten. Hiermee ontstonden vele typen van zonnewijzers waarin deze principes toegepast zijn. De kennis over de constructie van historische zonnewijzers maakt het mogelijk deskundig advies te geven bij restauratieprojecten. Bij nieuwe zonnewijzers besteden we aandacht aan materiaalkeuze, weersbestendigheid en vormgeving. De berekening van zonnewijzers stoelt op wiskundige principes uit de astronomie. Studie hiervan leidt nog steeds tot nieuwe typen zonnewijzers. Hiernaast vallen ook astrolabia en nocturlabia binnen de interessesfeer van de Zonnewijzerkring.


Wat doet de Zonnewijzerkring?


Boeken

De zonnewijzerkring heeft al verscheidene boeken en boekjes uitgegeven over allerlei aspecten van de zonnewijzerkunde. Het nieuwste is "Zonnewijzers - zien en begrijpen" van Frans Maes, dat een algemeen overzicht geeft van principe en werking van zonnewijzers, en de vele typen die er in de loop van de tijd ontwikkeld zijn, uitlegt.

Meer weten over het nieuwe Zonnewijzerboek? Klik hier

Zon & Tijd

De Zonnewijzerkring publiceert viermaal per jaar het tijdschrift "Zon & Tijd" met informatie over de Zonnewijzerkring, boeiende artikelen over nieuwe ontwikkelingen en historische onderwerpen, en allerlei andere wetenswaardigheden uit de gnomonica.

Zon & Tijd is in kleur gedrukt en omvat gewoonlijk 30 à 40 bladzijden leesplezier. Naar keuze is het tijdschrift beschikbaar op papier of - tegen gereduceerd tarief - als digitaal bestand.

Meer weten over Zon & Tijd? Klik hier.

De bijeenkomsten

Driemaal per jaar, op een zaterdag rond het begin van de lente, herfst en winter, wordt een bijeenkomst georganiseerd op een centrale locatie in Nederland. Onderdeel is een lezing, afgestemd op een breed publiek, over een onderwerp dat een relatie met zonnewijzers heeft. Daarnaast stellen leden hun eigen vondsten, ontwerpen, plannen, projecten of vragen aan de orde. Het is een gezellig en inspirerend treffen van mensen met allerlei verschillende achtergronden en een gezamenlijke interesse.
Vaak wordt er op de ochtend van de bijeenkomst een workshop gegeven.

Meer weten over onze bijeenkomsten? Klik hier.

De excursies

Rond de start van de zomer wordt een dagvullende excursie georganiseerd naar een interessante plaats of streek. Soms maken we een trip langs een aantal interessante zonnewijzers, soms bezoeken we ergens een zonnewijzercollectie. Een verdiepende voordracht alsmede een prettige lunch maken deel uit van het programma. Voor de zomerexcursie wordt een bescheiden eigen bijdrage gevraagd.

Meer weten over onze excursies? Klik hier.

Educatie

Leden, ook nieuwe, die hun zonnewijzerkennis op een goed startniveau willen brengen, kunnen gratis (!) de nieuw ontwikkelde Basiscursus Zonnewijzerkunde volgen.

Meer weten over de Basiscursus Zonnewijzerkunde? Klik hier.

Adviezen

De Zonnewijzerkring adviseert graag bij de restauratie of nieuwbouw van zonnewijzers. Ook voor andere vragen over zonnewijzers kunt u bij ons terecht. Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen (FAQ); misschien staat uw vraag daar wel bij. En neem anders gerust contact met ons op.

Het landelijke zonnewijzerbestand

Nederland is vele bijzondere zonnewijzers rijk. Een van de doelstellingen van de Zonnewijzerkring is om dit erfgoed te inventariseren. Van daaruit kan ze ook adviseren over behoud en restauratie van historische exemplaren of over het ontwerp en de bouw van nieuwe zonnewijzers.

Leden kunnen het zonnewijzerregister raadplegen via de ledenpagina.

Zonnewijzerkunde internationaal

De Zonnewijzerkring maakt deel uit van een internationaal netwerk van zonnewijzerverenigingen, uit België, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Noord-Amerika, enz. Hierin worden tijdschriften uitgewisseld en via persoonlijke contacten wereldwijd nieuwe ideeën bediscussieerd.

Zonnewijzerkunde in ontwikkeling

Zonnewijzers worden vaak beschouwd als "oude spullen, die toch niet goed werken". Maar niets is minder waar! De zonnewijzerkunde maakt de laatste decennia een sterke ontwikkeling door. Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe typen zonnewijzers met soms onverwachte eigenschappen. Het gebruik van computers heeft nieuwe mogelijkheden van ontwerp en constructie geschapen. Nederlandse gnomonici hebben hierin een aanzienlijk aandeel.

Lid worden?

Wilt u lid worden? Klik hier.

Wilt u meer weten, of anderen interesseren voor de Zonnewijzerkring? Download de informatiefolder.